Dobré jídlo do bříška - na kuchyni od Smíška

Všeobecné obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v internetovém obchodu www.kuchynesmisek.cz, provozovaného fyzickou osobou: Jaromír Smíšek, Příčná 515, 357 34, Nové Sedlo. IČ: 88727530. Podnikatel je registrován u ŽÚ Karlovy Vary.

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující odesláním závazné objednávky prostřednictvím Objednávkového formuláře stvrzuje svou objednávku . Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ.

Kuchyni si můžete objednat vyplněním Objednávkového formuláře na našich stránkách.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká při potvrzení z naší strany zaslanou rekapitulací objednávky na uvedený kontaktní e-mail kupujícího.V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

 

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem jako rekapitulaci objednávky, kde bude specifikována konečná cena včetně dopravy a případných ujednaných změn. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře se stává Vaše objednávka závaznou.

 

DORUČENÍ KUCHYNĚ A CENA DOPRAVY

Vaši kuchyni doručíme k Vám v termínu, dohodnutém s Vámi v rekapitulaci. Kuchyně bude zabalena ve fólii proti poškození a bude též zbavena nejhrubších nečistot. Kuchyni Vám na místě na přání pomůžeme složit na Vámi určené místo. Cena přepravy je kalkulována sazbou 10 Kč/km, počítáno z Karlových Varů. Cena je kalkulována jen za cestu k Vám, cesta zpět je v naší režii.

Cena dopravy na Slovensko je 0,50 Euro/km od CZ/SK hranic.

 

ZPŮSOB PLATBY

Platba za kuchyni se provádí při převzetí kuchyně zákazníkem. Cena kuchyně je vždy s DPH.

V případě uskladnění kuchyně je vybírána záloha 50% z ceny kuchyně předem na účet.

V případě objednání kuchyně do zahraničí vybíráme zálohu ve výši 50 % z ceny kuchyně předem na náš účet.

 

SKLADOVÁNÍ KUCHYNĚ

Vaši kuchyni u nás ve skladu uskladníme na nezbytně dlouhou dobu, pokud u Vás probíhá např. rekonstrukce a není možnost uskladnění kuchyně u Vás ( z kapacitních důvodů můžeme kuchyni uskladnit na max. 2 měsíce od objednání).

Skladné je v tomto případě zdarma. Po uplynutí 2 měsíců účtujeme skladné ve výši Kč 100,--/den.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VRACENÍ KUCHYNĚ

V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal prostředky komunikace na dálku, tj. vyplněním a odesláním objednávky. Prodávající je v takovém případě povinen kupujícímu uhradit cenu kuchyně v plné výši.

Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno výhradně v psané podobě (prostřednictvím e-mailu či doporučeným dopisem na adresu, sdělenou na přání prodávajícím.)

Zboží pak kupující musí na vlastní náklady doručit na adresu, poskytnutou prodávajícím, nebo v případě vracení zboží na místě zaplatit prodejci plnou cenu dopravy (10 Kč/km).

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní včetně příslušenství, spojovacího materiálu a podobně.)

 

V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

 

UPOZORNĚNÍ - každá objednávka, odeslaná prostřednictvím objednávkového formuláře je závazná.

Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb a § 614.

V případě uskladnění kuchyně na delší dobu a její následné neodebrání či odmítnutí kuchyně v době delší než 14 dní od odeslání závazné objednávky je zaslaná záloha NEVRATNÁ.

Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky budou vymáhány soudní cestou dle občanského zákoníku.

Kontakt

kuchyně Smíšek

kuchynesmisek@gmail.com

technické dotazy:
jaromir.smisek@seznam.cz
tel. 775064150

Hornická 179, Olšová Vrata
Karlovy Vary
36001

+420 775064150
+420 704147042

IČ: 88727530

Vyhledávání

Vytvořeno službou Webnode E-shop